Užitečné tipy

Napište rozdělení relativních frekvencí

Pin
Send
Share
Send
Send


Náš zkušený tým editorů a výzkumníků přispěl k tomuto článku a testoval jej na přesnost a úplnost.

Počet zdrojů použitých v tomto článku: 6. Jejich seznam najdete v dolní části stránky.

Tým správců obsahu pečlivě sleduje práci editorů, aby zajistil, že každý článek splňuje naše vysoké standardy kvality.

S absolutní frekvencí je vše velmi jednoduché: určuje, kolikrát je konkrétní číslo obsaženo v existující datové sadě (objekty nebo hodnoty). Relativní frekvence však charakterizuje poměr počtu konkrétních čísel v sadě dat. Jinými slovy, relativní frekvence je poměr počtu určitého čísla k celkovému počtu čísel v datové sadě. Mějte na paměti, že výpočet relativní frekvence je dostatečně snadný.

Možnosti xi 2 6 10 frekvencí ni 12 18 30.

Řešení. Najděte velikost vzorku: 12 + 18 + 30 = 60. Nejmenší možnost je 2,

=0vx 10.

Hledaná empirická funkce

Graf této funkce je znázorněn na Obr. 5.5.

5.4.4 Polygon a sloupcový graf

Pro přehlednost jsou konstruovány různé grafy statistického rozložení, zejména polygon a histogram.

V některých případech, zejména v případě spojitého znaku, je vhodné sestavit histogram, pro který je interval, ve kterém jsou obsaženy všechny pozorované hodnoty znaku, rozdělen do několika dílčích intervalů délkyha najděte pro každý dílčí intervalni,tj. součet frekvencí zachycených viinterval.

Histogram frekvencínazývá se stupňovitá postava, sestávající z obdélníků, jejichž základny jsou částečné intervaly délkyh, a výšky se rovnají poměru (hustota frekvence).Pro vykreslení histogramu frekvence na ose x jsou odloženy dílčí intervaly a nad nimi jsou ve vzdálenosti od sebe vykresleny segmenty rovnoběžné s osou x .Oblasti-go částečný obdélník se rovná součet frekvencí možnosti-th interval, proto je plocha frekvenčního histogramu rovna součtu všech frekvencí, tj. velikost vzorku.

Histogram relativních frekvencínazývá se stupňovitá postava, sestávající z obdélníků, jejichž základny jsou částečné intervaly délkyh, a výšky se rovnají poměru (relativní hustota frekvence).Pro vykreslení histogramu relativních kmitočtů na ose x jsou odloženy dílčí intervaly a nad nimi jsou nakresleny segmenty rovnoběžné s osou x. (Obr. 5.7). Oblasti- částečný obdélník je - možnost relativní frekvence v pastiiinterval. Proto je plocha histogramu relativních frekvencí rovna součtu všech relativních frekvencí, tj. jednotka.

Pin
Send
Share
Send
Send